ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Γραμματεία Δήμου
Όλγα Κοσμίδου
Στέλλα Καλοπούλου
Καρτάλη Αγλαία
Φίλιπος Καραντζούλης

Γραμματεία Δήμου
Διεύθυνση Δήμου
Δημοτολόγιο - Μητρώο
Ληξιαρχείο
Administrator
2323350200
2323350216
2323350221
2323350214
2323350219

 

Γιά πλήρη κατάλογο των Υπηρεσιών του Δήμου  πατήστε εδώ