Ομάδα Διάσωσης του Δήμου Σιντικής

Η (εθελοντική) Επίλεκτη Ομάδα Διάσωσης του Δήμου Σιντικής δημιουργήθηκε στα πλαίσια της οργάνωσης εθελοντικών ομάδων, με εκπαίδευση σε θέματα εκτάκτων αναγκών και πρώτων βοηθειών των τμημάτων πολιτικής προστασίας των Δήμων και αφορά στην εκπαίδευση εθελοντών πολιτών του Δήμου Σιντικής σε βασικές πρώτες βοήθειες και διάσωσης .  Η έδρα της Ομάδας βρίσκεται στα Άνω Πορόια. Η πρώτη σχολή έχει ήδη λάβει εκπαίδευση 250 ωρών και θα ολοκληρώσει με την πρακτική άσκηση διάρκειας 150 ωρών στα επείγοντα του Νοσοκομείου Σερρων και στις εφημερίες των Κέντρων Υγείας του Δήμου.  Οι δεύτερες σχολές θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους με τη νέα σχολική χρονιά. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και παραδίδονται από γιατρό και από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών.  Τα νέα τμήματα που θα δημιουργηθούν είναι:
Τμήμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης γονέων διάρκειας 25 ωρών με στόχο την εκμάθηση πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση απλών και καθημερινών αναγκών παιδιών και οικογένειας.
Τμήμα εκπαίδευσης εφήβων διάρκειας 15 ωρών για την αντιμετώπιση απλών περιστατικών στο σχολικό, φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.
Τμήμα επίλεκτης ομάδας διάσωσης διάρκειας 150 ωρών με στόχο την εκπαίδευση σε βασικές πρώτες βοήθειες και σε επείγοντα συμβάντα.
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και πρόληψης για όλους, που αφορά στην ψυχοκοινωνική στήριξη αναξιοπαθούντων μεσω συμβουλευτικής.
Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στα τμήματα θα διαμορφωθούν και τα τμήματα, οι χώροι εκπαίδευσης και οι ημέρες και ώρες μαθημάτων.  Η ομάδα απευθύνεται σε όλη την επικράτεια του Καλλικρατικού Δήμου Σιντικής και δέχεται συμμετοχές από όλους τους ενδιαφερόμενους.  Τα μαθήματα είναι δωρεάν.  Οι εγγραφές στα τμήματα έχουν ήδη ξεκινήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες καλείται στο τηλέφωνο 2327051181.


Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος
Δελβεδέρης Δημήτριος