Βιβλία που έχουν εκδοθεί για τα Άνω Πορρόια

 

 

 

Τα στοιχεία για τους συλλόγους, προέρχονται από το βιβλίο "Στον αργαλειό του χρόνου...Άνω Πορόια, Ιστορία, μνήμες και θύμησες..."

Στη συγγραφή του βιβλίου συνετέλεσαν μόνο εθελοντές, οι οποίοι παρεχώρησαντα πνευματικά δικαιώματα στο πνευματικό κέντρο Άνω Ποροίων, ώστε τα έσοδα απο την πώληση του βιβλίου να διατίθενται για ενίσχυση της βιβλιοθήκης